Ielts Writing Kalıplar/Kelimeler

Ielts writing kalıpları yazmadan önce kompozisyon için bol çeşitte kelime kullanmayı önereceğim. Vocabulary diye konulara göre aratırsanız internette pek çok şey bulabilirsiniz. Benim çalıştığım konular: education, crime, health, work, technology, environment, science, art, family. Ayrıca collocations denilen kalıpları kullanmak da puanınızı arttırabilir. Benim collocations olarak çalıştığım konular: environment, crime, government.

Kompozisyon için etkili olabilecek ifadeler

It is widely acknowledged that…
It is commonly believed that…
There is no doubt that…
An increase number of…
A growing number of…
The reason why…. is that….
There is a hot debate over…
From what have been discussed above we may conclude that…(Sonuç için ideal)
Although there are convincing arguments on both sides, I strongly believe that…(Karşılaştırma girişin ikinci cümlesi için ideal)
Another issue related to this…(Örnek verirken)
Opponents/supporters/proponents of the…claim that…
Raise concerns
Considerable amount of
Detrimental effects
Has changed dramatically
Tackling such problems will not be easy, but there are measures that can be taken. (Sorun çözüm gelişme paragrafına ideal)
Trend towards
Advantages outweigh the drawbacks
Research has widely reported…

Academic Writing Birinci Bölüm İçin Kullanılabilecekler

The bar/line graph/chart illustrates…while/whereas… indicates… At first glance the pattern/figures appeared fluctuated during… (Giriş bu iki cümleden oluşabilir.)
Diagram presents…culminate/manufacture (Process sorularında giriş)
To begin, Regarding to, It is evident (Gelişme)
Turning to …chart (iki istatistik varsa gelişme)
The gap between…. widened/narrowed (bar chartta gelişme)
Overall, (Sonuç)

Özellikle gelişmede istatistik açıklanırken düşüş/yükseliş/eşitlik ve sıfat mutlaka kullanılmalı. Figurlerdeki sayılar ya da özelliklerde eklendiğinde tüm yazı bitmiş oluyor zaten.

Cümlelere eklenebilecek sıfatlar,
significantly, gradually, dramaticaly, respectively, considerably, steep, sharp, noticeable, slightly steadily

Düşüş için kullanılabilecekler:
decrease, decline, drop, fall

Yükseliş için kullanılabilecekler:
increase, jump, spike, exceed, peak, rise, grow

Eşitlik için kullanılabilecekler:
roughly, equal, remained, identical

Burada yazdıklarım öneri amaçlı olup bu kalıp veya kelimeleri yanlış yerde ve yanlış anlamda kullanmanız size puan kazandırmayacaktır. Bağlaç ve nadir ve çeşitli kelimeler kullanmaya gayret edin. Diğer writing önerilerim için önceki yazıma göz atmayı unutmayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir