Vikingler Türk mü?

Vikingler Türk mü? Şunlar Türk mü? Bunlar da Türk mü gibi çok tartışma çıkıyor ve bazen bu tartışmalar inandırıcı gelmiyor farkındayım. Ancak kimi ortak tarihler insanı gerçekten sorgulatıyor.

Bize öğretilen tarih Hunlardan başlıyor. Hunlar aslında karışık bir topluluk. Zamanında Dünyanın pek çok yerine dağılmışlar. Şu an Avrupada bile ülke kurdular. Sonra Göktürkler tarih sahnesine çıkıyor ve onlar da Hunlardan ayrılmış bir grup. Türk adıyla kurulmuş ilk ülke. Onlar da geniş topraklara hükmetmiş.

Kimine göre bugünün Türkiye’sinde yaşayan Türkler Güneybatı Asya’da yaşamış olan Oğuz Türkleri. Kimi ise Oğuz Türkleri’nin başından beri burada yaşamış olan İskit ya da Masegetler olduğunu söylüyor. Bu yazımda da biraz bahsetmiştim. 1

Yalnız burada enteresan bir şey aklıma geldi. Eğer başından beri Hazar denizi dolaylarında yaşamışsak belki de sadece diğer Türklerle soysal bir bağlantımız yoktur. Belki de Göktürkler’in dilinden ve kültüründen etkilenmiştik. Bu beyin yakıcı bir fikir. Ama uydurma olduğunu söylemeliyim. 

Aslında İskitliğin tarihte uyduğu bir nokta daha var. Yazımda belirtmiştim. Atatürk bizim buraya sonradan geldiğimiz iddialarına karşı çıkarak Türk Tarih Kurumunu kurmuştu. Buna göre bu bölgenin bilinen ilk sahipleri bizdik. Bu dil köken araştırmalarında da kesin görünüyordu. Gerçekten de son kazılarda Türklere ait Selçuklulardan yüzlerce yıl öncesinden tamgalar bulunuyor. Homeros’a göre İskitler bir dönem Anadolu’ya gelip yaşamışlar. 

Göktürkler de yıkıldıktan bir süre sonra Oğuzlar’ın nihayet kendi ülkelerini kurduğu Selçuk Bey’in de Oğuzlar’dan ayrıldığı sonra da Anadolu’ya göçün başladığı bilinen tarih.

Her neyse eğer İskitler’den geldiysek bir dönem İskitler’den kopan bazı grupların Finlandiya, Estonya ve Kuzey Norveç’e gittiği biliniyor.

Yani evet Vikingler de bizden yani Türk olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir