Chatgpt ile ülkeyi kurtarıyoruz

Kahve köşelerinde günlerimizi harcadığımız yetmedi ve bugün  parlak olduğunu düşündüğüm bir fikirle geldim ve bu tartışmayı yapay zeka Chatgpt ile yapmaya karar verdim. 

Aslında demokrasiyle bir alıp veremediğim yok. Temsili demokrasiyle alıp veremediğim var. Görünen şu ki yönetimi ve para idaresini devralan kendine harcıyor. Ve bu iş vatandaşa yaramıyor. Büyük ekonomilerin batmasındaki anahtar nokta da seçilmek isteyen azınlığın oy verenleriyle hazineyi paylaşması ve çoğunluğun bu arada avcunu yalaması. Bu yazımda biraz yazıştım. Belki de böyle böyle pek çok ülkede bir şekilde dış destekle azınlık yönetime geldi.

Şantaj ve Popülizm

 Bu yazımda yazmıştım. Bir de işin devletin başındakileri kontrol etme durumu var. Özellikle de erkeklerin erkeklilerini kendilerince sürdürebildiklerini kanıtlamak için yaptıkları tapelere alınıp tehdit unsuruna dönüşebilir mi? Bu durumda belki de yönetime kadınları getirerek çözebiliriz gibi düşündüm. Ancak kadınların çok daha fazla saldırıya uğrayacağı belli. Bu durumda belki de önce erkek saldırganlığını yenmemiz gerekiyor. Bunu ayrı bir başlıkta tartışayım.

Bir de yine oy alabilmek için popülizmi benimsemek var. Popülizm halk cahil olduğunda tehlikeli olabiliyor. Bu yazımda yazmıştım. Bugün bu durumda olmamızın bence en büyük sebeplerinden biri de toprak ağalarının feodalitelerini devam ettirme amacıyla köylerde eğitim istememeleri bunun için halkta yalan algılar oluşturmaları ve iktidarı kaybedeceğini korkan iktidar partisinin de bu okulları kaldırması olmuştu. Tesadüf konu da zaten eğitimle alakalıydı.

Dünyayı kadınlar yönetirse

Yukarıda da dediğim gibi dünyayı kadınlar yönetirse daha fazla tehdite uğrayacakları kesin. Bu durumda erkek saldırganlığını azaltmalı, dünyayı kadınsılaştırmalıyız. Bu yazımda cinsiyet rollerinin evriminden biraz daha bahsetmiştim. Bugün bilerek ya da değil yediklerimizin içinde bol miktar kadınlık hormonu var bu da erkekleri olumsuz etkileyeceği düşündürtüyor. Y geninin küçülmesi de artık vahşi hayvan tehlikesi olmaması ve erkek saldırganlığına ihtiyacımızın kalmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bir araştırma y geni yok olsa da erkek doğumlarının maymunlarda devam ettiğini gösteriyor. Maymunlarda da y geninin küçülüyor olması enteresan. Aynı şekilde artık vahşi hayvanlara karşı eskisi kadar korunmamız gerekmiyor. Gelecekte çok daha farklı konularda sorun yaşayacağımız muhakkak. Her neyse erkekliğin gerilemesi fertiliteyi etkileyecek gibi görünüyor kaldı ki bana göre fertilite problemleri başladı bile. Ancak insan ömrünün uzamasıyla belki de fertiliteye daha az muhtaç olacağız.

Evet chatgpt ile olan muhabbetime geri dönüyorum.

Kuşkusuz yapay zeka bize pek çok şey vaat ediyor. İleride daha gelişmiş bir medeniyet olacağımıza olan umutlarımızı arttırıyor. Ancak şu an kullandığımız galiba temel bir sürümü. Eminim ki şu an biriler bu sürümün çok daha gelişmişini kullanıyor. Evet ben sordum chatgpt cevapladı:

Devletteki insan faktörü dezavantaj mı? Kişiler şantajla kontrol edilebilir mi? Ya da liderler seçim kazanmak için birtakım feragatler edebilir mi?

Chatgpt

Anarko-kapitalistlerin bakış açısından, devletin içindeki insan faktörü genellikle dezavantaj olarak görülür. Çünkü devletin gücünü kullanan insanlar, kişisel çıkarları için sistemi manipüle edebilirler. Örneğin, devlet görevlileri veya liderler, şantaj yaparak veya kişisel çıkarları için tehditler savurarak kontrol edebilirler. Ayrıca, liderlerin seçim kazanmak için feragatlerde bulunması da mümkündür; bu durumda, kişisel hedefler ve toplumun çıkarları arasında bir denge sağlanması gerektiği görüşüne dikkat çekilir. Ancak, anarko-kapitalistlerin savunduğu sistemin temel prensibi, devletin müdahalesinin en aza indirilmesi ve bireyler arasındaki serbest piyasanın önemli olmasıdır. Bu nedenle, devletin varlığıyla ilişkilendirilen olumsuz etkilerin azaltılması hedeflenir.

Peki yönetimi yapay zekaya bağlasak?

ChatGPT

Yönetimi yapay zekaya bağlamak, bazı avantajlar ve dezavantajlar içerir. Yapay zeka, verileri analiz edebilir, kararlar alabilir ve süreçleri optimize edebilir, bu da daha verimli ve adil bir yönetim sağlayabilir. Ancak, yapay zeka da insanlar gibi hatalar yapabilir ve etik sorunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca, insan faktörünün tamamen ortadan kalkması, duygusal zeka ve empati gibi önemli unsurların göz ardı edilmesine neden olabilir. Sonuç olarak, yapay zeka ile yönetim yapmak, dikkatlice planlanması ve denetlenmesi gereken karmaşık bir konudur.

Yapay zeka hata yapar mı?

Minarşi nedir

ChatGPT

Minarşi, Türk mutfağında kökeni Orta Asya’ya dayanan bir yemek çeşididir. Genellikle kuzu etiyle hazırlanan, bulgur, soğan, biber gibi malzemelerle yapılan bir tür dolmadır. İç harcı hazırlanıp yaprak sarması gibi sarılır ve pişirilir.

Anarşinin bir çeşidi diye duymuştum

ChatGPT

Anarşinin bir çeşidi olarak değil, “minarşi” terimi genellikle Türk mutfağındaki bir yemek çeşidini ifade etmek için kullanılır. Belki de duyduğunuz farklı bir terim veya kavram olabilir. Ancak “minarşi”nin anarşi ile bir bağlantısı yoktur.

Minarşizm?

ChatGPT

Minarşizm, Türkiye’de 1960’larda ortaya çıkan bir siyasi ideoloji ve harekettir. “Minarşizm” terimi, “minimal devlet” anlamına gelir ve bu ideolojiye göre devletin müdahalesinin mümkün olduğunca az olması gerektiği savunulur. Devletin ekonomi, sosyal yaşam ve diğer alanlardaki müdahalesinin minimuma indirgenmesi ve bireylerin özgürlüklerinin korunması üzerine odaklanır. Bu ideoloji, devletin kontrolünün azaltılması ve bireylerin daha fazla özgürlüğe sahip olması gerektiğini savunur.

Anarko komünizm nedir

ChatGPT

Anarko-komünizm, anarşizmin bir türüdür ve komünizmle yakından ilişkilidir. Bu ideolojiye göre, devletin ve sermayenin kaldırılmasıyla birlikte toplumda tam bir eşitlik ve özgürlük sağlanmalıdır. Anarko-komünistler, toplumun tüm kaynaklarının kolektif olarak sahip olunması gerektiğini savunur ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılmasını isterler. Karar alma süreçlerinin tabandan yukarıya doğru demokratik bir şekilde gerçekleşmesi ve hiyerarşik yapıların olmaması da anarko-komünizmin önemli özelliklerindendir. Bu ideolojiye göre, insanlar kendi ihtiyaçlarına göre üretir ve herkesin ihtiyacı olan şeylere erişimi eşit ve adil bir şekilde sağlanır.

Anarko kapitalizm nedir?

ChatGPT

Anarko-kapitalizm, devletin olmadığı ve piyasanın tamamen serbest bırakıldığı bir sistemdir. Bu yaklaşıma göre, bireyler arasındaki ticaret ve ilişkiler tamamen özgür olmalıdır ve devlet müdahalesi kabul edilemez. Anarko-kapitalistler, bireysel özgürlük, mülkiyet hakları ve serbest piyasa ilkelerine dayalı bir toplum vizyonunu savunurlar.

Alternatif yönetimler

Peki temsili demokrasiyi bitirsek ve bir şekilde herkesin yönetme katılacağı bir yöntem bulsak? Bence teknoloji de yardım eder.

ChatGPT

Herkesin yönetimde doğrudan katılımını sağlayacak bir yöntem düşünmek oldukça ilginç bir konudur. Teknolojinin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğine şüphe yoktur. Örneğin, çevrimiçi oylama platformları veya blockchain tabanlı sistemler, vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını kolaylaştırabilir ve demokratik bir yönetim modeli oluşturabilir. Ancak, bu tür bir sistemin etkili ve adil olabilmesi için güvenilirlik, güvenlik, erişilebilirlik ve katılımın dengeli olması gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Herkesin yönetimde doğrudan katılımını sağlayacak bir modelin başarılı olması için dikkatli bir şekilde tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Bugünkü konuşmamız bu kadardı. Bana göre adaletin sağlanacağı bir sistem getirmek önemli. Herkesin yönetime dahil olacağı bir sistemde şu an iki sorun görünüyor. Biri vakit öteki de eğitim. Vakit sorunu herkes çalışmak zorunda olduğu için var. Şu an bile gelişmiş ülkeler hafta sonunu 2.5 ya da 3 güne çıkarıyor. Yarın yapay zeka bütün meslekleri elimizden aldığında sermayenin bir şekilde insanlar arasında dağılması gerekmekte. Kaldı ki bugün internete fikir beyan eden herkes şu anki yapay zekaya katkıda bulunuyor. Bu durumda gelecekte oldukça fazla boş vaktimiz olabilir. Hayatta kalabilirsek tabii. 

Ayrıca şu anki teknolojinin yavaş olması da bir miktar vaktimizi yiyor. Ben gelecekte teknolojinin çok hızlanacağı görüşündeyim.

Eğitimin mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu kesin. Ancak yönetime herkes dahil edilecekse bununla ilgili de eğitim verilmiş nesillerin yetişmesi gerekiyor ve her yerde eğitim durumunun eşitlenmesi gerekiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir