Laik Fransa Örneği

Yıllardır söylenen bir şey var. Laik Türkiye dindarlaştı ve artık yeni nesil daha dindar. 90’lara baktığımızda gerçekten yeni nesilde ciddi bir değişim var. Ancak acaba bu durum kendiliğinden mi gerçekleşti yoksa zorlamayla mı? Bu zorlama yarın ters teper mi?


Kuşkusuz her iktidar kendi ideolojisini hakim kılmaya çalışır. Bunun için pek çok şeyi kullanır. Bunun en önemli yollarından biri de eğitimdir. Biliyoruz ki mevcut iktidar bir nesli yetiştirecek kadar iktidardaydı. Bu arada imam hatipler arttı. Ortaokulları açıldı ve o kadar yaygınlaştı ki sınavla girilen okullara giremeyenler imam hatiplere gitmeye zorlandı.


Benim gördüğüm kadarıyla gençler bizim 90’larda yaşadığımız gençliğe özeniyor. Şimdi dışarıda eğlence kaldıysa da ekonomik durum el vermiyor. Zaten dışarıdaki kültürel aktiviteler de yine maddi durumdan dolayı katılımcı az olunca artık eskisi kadar bol değil. Bizim ücretsiz katıldığımız şenlikler de artık yapılmıyor. Zaten medyada troller bu tarz gençlikle bağdaşan aktivitelerin günah olduğu algısını yaratıyor. İnsanlar buna inanmasa da en azından bu tarz şeylerin zamanla farklılaşan ülkemizde hoş karşılanmayacağı fikrine kapılıyorlar.


Sonuç olarak aslında yeni nesilde inançsızlık, ateistlik daha yaygınlaştı. Bunun internette pek çok bilgi bulunabilmesinden kaynaklı mevcut inanç ve iddiaların kolaylıkla çürütülebilmesinden de kaynaklanıyor. Ancak mevcut zorlama da ters tepki yaratıyor. Enteresan bir şekilde ateistlerin bir çoğu da imam hatiplerden çıkıyor.

Laik Fransa Örneği


Laiklikten bahsedecek olursak birkaç şey eklemek istiyorum. Çünkü bu okullarda eksik gösteriliyor. Türkiye seküler bir ülke ama tam seküler bir ülke değil. Diyanet kurumumuz var. Okullarda zorunlu islamik hatta mezhepsel bir eğitim var. Bugün pek çok avrupa ülkesi de tam seküler ülke değil. Bizim şeriat ülkeleri olarak bildiğimiz pek çok ülkenin aslında tam şeriat ülkesi olmadığı gibi. Ben bugün tam laik bir ülke olan Fransa’dan bahsedeceğim.


Orta çağlarda ve sonrasında Avrupa’ya hakim olan hristiyanlık daha çok halkı sömürmek için kullanılmış. Tüm vergiler ve ülkenin ekonomisi ilk olarak kilisede toplanıyormuş. Bazı din adamları baya parayı götürmüş. Bir süre sonra denge bozulmuş ve halk sefaletten kırılmaya başlamış. Avrupa ülkeleri arasında halkın en fazla sömürüldüğü ve sefalete sürüklendiği ülke Fransa’ymış. Buna tepki olarak zamanla tam laik bir ülke oluşmuş.


Bizde islam, sömürmek için kullanılmasa da iktidarın dini koruduğuyla ilgili bir söylem mevcut. Ekonomimizin iyi gitmediği ve halkın sefalete sürüklendiği de ortada. Yani kısaca bizde de benzer bir tepki oluşabilir


Özet olarak görünen gidişat tam tersine yol açabilir hatta bu durum bilinçli olarak ters ideolojideki odaklar tarafından desteklenmiş olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir